Najczęstsze błędy podczas budowy - czego szczególnie dopilnować? cz. 2

Inwestorom, szczególnie tym budującym swój pierwszy dom, zależy na tym, aby nie dochodziło do błędów lub naruszeń, które później wpłyną na stan konstrukcji lub pociągną za sobą kosztowne konsekwencje. Zaufana ekipa budowlana to podstawa, ale samemu również warto czuwać nad przebiegiem prac.

Błędy podczas budowy zdarzają się na każdym etapie. Dobrze je poznać, aby wiedzieć na co szczególnie zwrócić uwagę zamiast uczyć się na własnych błędach. W pierwszej części naszego artykułu wspomnieliśmy o etapie projektowym oraz stanie zerowym. W tej części zajmiemy się kolejnymi etapami.

Stan surowy otwarty

  1. Kiedy już zakończymy etap zerowy czeka nas doprowadzenie budynku do stanu surowego otwartego. Najczęściej problemy pojawiają się podczas wylewania posadzki. Nie warto np. rezygnować ze zbrojenia posadzki, ponieważ może to prowadzić do jej pękania.
  2. Bardzo często stosowana jest niewłaściwa zaprawa murarska, której zły dobór wpływa na zmniejszenie wytrzymałości ścian. Tym samym zwiększa się ryzyko powstania mostków cieplnych.
  3. Dużo niedociągnięć pojawia się również przy budowie schodów. Dość często fachowcy zmieniają ich wymiary lub nie uwzględniają dodatkowych wysokości, wynikających z wykonania posadzek na górnej kondygnacji. W efekcie trzeba zrobić nadlewki na stopniach.
  4. Przy budowie dachu zdarza się, że nie zostanie wykonana analiza obciążenia konstrukcji, przez co zastosowany materiał będzie nieodpowiednio dopasowany. Każde dodatkowe obciążenie, które nie było uwzględnione w projekcie naraża całą konstrukcję nośną dachu. Problemem są też niedociągnięcia przy obróbce kominów lub okien dachowych, powodujące naciekanie wody.

Stan surowy zamknięty i prace wykończeniowe

  1. Na tym etapie największy błąd leży po stronie inwestora i jest nim zatrudnianie niewłaściwych fachowców. Najczęściej, z uwagi na oszczędności, zatrudniona zostaje jedna ekipa, która wykonuje całość prac, zamiast powierzyć konkretne instalacje odpowiednim specjalistom. Warto wybierać sprawdzonych, doświadczonych i certyfikowanych podwykonawców. Niedoświadczona ekipa wiąże się nie tylko ze stratą pieniędzy, ale często też z opóźnieniami.
  2. Oszczędzanie na ekipie budowlanej jest równie częste, co oszczędzanie na materiałach budowlanych: zaprawach, tynkach czy betonie. Nie warto oszczędzać na jakości materiałów budowlano-wykończeniowych, gdyż bardzo szybko ich gorsza jakość wyjdzie w codziennym użytkowaniu domu i konieczności remontu.

Na każdym etapie inwestycji może przytrafić się mnóstwo błędów, o których nawet inwestor nie miał świadomości. Większość z nich bierze się z naszego podejścia, które polega na nadmiernym oszczędzaniu i zasięganiu wiedzy u znajomych lub dobieraniu niewłaściwych fachowców.

Z doświadczenia wiemy, że wielu inwestorów po nieudanych próbach przeprowadzania inwestycji „na własną rękę” zwraca się z prośbą o pomoc i wyjście z sytuacji teoretycznie bez wyjścia. Warto więc uniknąć niepotrzebnego stresu oraz strat finansowych i od początku zaufać doświadczonym projektantom oraz inżynierom, którzy przeprowadzili takich inwestycji tysiące i profesjonalnie przeprowadzą przez cały projekt budowy.