Budynki komercyjne

Budynki komercyjne

Budynki biurowe i usługowe

Projekty inwestycji budynków użyteczności publicznej, lokali usługowych czy budynków biurowych znacząco różnią się od budownictwa mieszkalnego. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu inwestycji hoteli, placówek zdrowia, przedszkoli, restauracji, piekarni, pensjonatów, domów weselnych, automatycznych myjni samochodowych, centrów obsługi i sprzedaży samochodów ciężarowych, centrów konsolacyjnych, okręgowych stacji kontroli pojazdów, warsztatów samochodowych oraz wielu innych.

Każda inwestycja posiada wiele cech szczególnych, które definiują zakres naszych prac w fazie projektowania. Starannie przygotowujemy koncepcję takich obiektów mając na uwadze zalecenia i oczekiwania naszych Klientów. Podczas projektowania uwzględniamy zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy. Opracowania są zatwierdzanie przez rzeczoznawców pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.

Wykonujemy również kosztorysy, specyfikacje wykonania robót, audyty energetyczne i inne opracowania wymagane w procedurach pozyskiwania finansowania zewnętrznego np. środków z funduszy Unii Europejskiej, czy Wojewódzkiego i Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska.

.
Rewitalizacje obiektów zabytkowych

Wykonujemy kompleksowe projekty rewitalizacji wiekowych budynków i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych lub objętych archeologiczną strefą prawnej ochrony konserwatorskiej. W przypadku tak wyjątkowych inwestycji, nasze usługi polegają na wykonaniu „białej księgi” obiektu, inwentaryzacji konserwatorskiej, badania nawarstwień (stratygrafia), jak również wykonania projektów konserwatorskich, w tym stolarki okiennej i drzwiowej. W przypadku takich inwestycji wszelkie prace ziemno-budowlane należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, o co również występujemy w imieniu Inwestorów.

.
Obiekty przemysłowe i budownictwo rolnicze

Z naszych usług często również korzystają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, dla których wykonujemy projekty hal i magazynów z biurami, częścią handlową i socjalną. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu we wszystkich dostępnych technologiach – murowanej, stalowej oraz systemowej. Wykonujemy pełne projekty technologiczne zarówno zakładów przemysłowych, fabryk, jak również obiektów produkcji rolniczej. Doradzamy również, które rodzaje inwestycji uprawniają zgodnie z przepisami prawa polskiego jak i europejskiego do starania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.