Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Nasza oferta obejmuje również usługi dodatkowe, które wykonujemy niezależnie, bądź w związku z wymaganiami danej inwestycji.

.

NADZÓR INWESTORSKI I BUDOWLANY, KIEROWNIK BUDOWY

Posiadamy odpowiednie uprawnienia, wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i budowlanego oraz kierownika budowy. Obowiązek wyznaczenia powyższych funkcji na budowie stawiają przepisy prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru jak i kierownik budowy przede wszystkim dbają o to, by każdy etap budowy odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem, kosztorysem oraz przepisami prawa. Reprezentując Inwestora na budowie, inspektor sprawdza i odbiera roboty budowlane, kontroluje zgodność budowy z jej planem oraz dopełnia wielu innych przewidzianych prawem obowiązków.

.
AUDYTY ENERGETYCZNE

Wykonujemy audyty energetyczne obiektów budowlanych, w celu optymalnej kontroli i analizy zużycia energii przez dany budynek. Na podstawie sporządzonego audytu możliwe jest wprowadzenie niezbędnych modernizacji budynku i tym samym poprawa efektywności zużycia energii.

Wykonanie audytu energetycznego nie tylko pozwala ograniczyć koszty, ale również przyczynia się do ochrony środowiska. Dokumenty tego typu są niezbędne do starania się o różnego rodzaju dofinansowania, premii termo-izolacyjnych i kredytów preferencyjne na inwestycje mające na celu obniżenie zużycia energii.

.
Kosztorysy, oceny, doradztwo

Wykonujemy wielobranżowe kosztorysy nakładcze, inwestorskie i przedmiary, jak również zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji.

Prowadzimy doradztwo eksperckie i ocenę rozwiązań technicznych na etapie projektowania. Oceniamy je pod względem skutków finansowych i późniejszej eksploatacji budynków i budowli.

Doradztwo budowlane jest naszą wizytówką. W trakcie konsultacji doradzamy naszym Klientom na każdym etapie ich decyzji budowanych.

.
Ekspertyzy, opinie stanu technicznego, orzeczenia techniczne

Wykonywane przez nasze biuro ekspertyzy i opinie dotyczą obiektów zabytkowych, w złym stanie technicznym lub obiektów przeznaczonych do rozbudowy lub nadbudowy. Opracowania dotyczą wszelkich konstrukcji i instalacji danego obiektu.

W ramach naszych usług oferujemy również opracowywania opinii technicznych na potrzeby projektów budowlanych, urzędów i kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wykonujemy również orzeczenia techniczne i certyfikaty o jakości wykonanych prac budowlanych. Certyfikaty w budownictwie są to dokumenty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Są to opracowania na temat staranności wykonanych robót i ich zgodności z Polskim Normami i Aprobatami Technicznymi, które koordynowane są przez Polski Komitet Normalizacyjny.

.
Okresowe przeglądy techniczne budynków

Nasze biuro oferuje również wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązek ich wykonywania spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. W zależności od jego przeznaczenia, przegląd powinien być dokonywany raz na sześć miesięcy, raz na rok bądź raz na pięć lat.

Zajmujemy się prowadzeniem książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji eksploatacyjnej nieruchomości. Dla wielu klientów prowadzimy kompleksową usługę, w skład której wchodzą przeglądy kominiarskie, gazownicze i pomiary elektryczne instalacji wewnętrznej i odgromowej.

.
Projekty zagospodarowania przestrzennego i obsługa geodezyjna

Są to opracowania na mapach do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, jak również plansze zbiorcze obejmujące zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne i instalatorskie z infrastrukturą podziemną.

Korzystamy od lat z usług doświadczonych geodetów. Oferujemy pełną obsługę geodezyjną, w ramach której wykonujemy mapy do celów projektowych, mapy inwentaryzacyjne, czy np. podziały działek.

.
Zastępstwo inwestorskie

Oferujemy usługę zastępstwa inwestorskiego oraz nadzoru nad inwestycją. Wymogi stawiane przez prawo budowlane, jak i wymogi dotyczące bezpieczeństwa wymagają opieki eksperta nie tylko na etapie prac projektowych, ale również w czasie realizacji budowy. Pomagamy Inwestorom nieznającym się na sztuce budowlanej i obowiązujących przepisach w prowadzeniu kompletnej dokumentacji dotyczącej procesu budowlanego.

.
Projekty wzmocnień, napraw i zabezpieczeń konstrukcji

Opracowujemy również projekty konstrukcji „trudnych” elementów konstrukcyjnych istniejących elementów budowli. Zalecamy odpowiednie technologie i rozwiązania materiałowe dedykowane dla danego budynku, konstrukcji oraz potrzeb Klienta.

Projekty nowoczesnych więźb dachowych

Nasze projekty więźb dachowych łączą w sobie nie tylko najnowsze trendy w architekturze i budownictwie, ale także zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na celu optymalizację każdego aspektu konstrukcyjnego. Dzięki efektywności metod oraz doświadczeniu znanych nam zespołów montażowych jesteśmy w stanie zrealizować projekt w niezwykle szybkim tempie, minimalizując przy tym zakłócenia dla mieszkańców.