Zakończenie rewitalizacji CKU w Toruniu

Zakończono prace budowlane przy rewitalizacji i termomodernizacji budynku
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na Placu Św. Katarzyny. Obiekt
prezentuje się znakomicie. Projekt architektoniczny i opracowania branżowe w
tym konserwatorskie wykonywała nasza firma Thermoprojekt Winogrodzki.
Zleceniodawcą był Urząd Miasta Torunia. Za wykonanie naszego opracowania
dostaliśmy doskonałe referencje. Życzymy miłego użytkowania tego
wspaniałego budynku leżącego w toruńskiej strefie Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO.