Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Mamy nowe zdjęcia po zmianach w siedzibie głównej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Thermoprojekt wykonywał projekt a inwestycje prowadził i nadzorował Jacek Winogrodzki.