Amrol - autoryzowana stacja obsługi John Deere

Obiecaliśmy zdjęcia z realizacji inwestycji prowadzonych z udziałem Thermoprojekt dla firmy John Deere (maszyny rolnicze z USA). Na zdjęciu autoryzowana stacja obsługi zbudowana przez firmę Amrol z Wąbrzeźna. Obiekt został zrealizowany koło Brześcia Kujawskiego.