XIV zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Informujemy, że Jacek Winogrodzki z Thermoprojektu został zaproszony do reprezentowania środowiska inżynierów konstruktorów na XIV zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zaproszenie wystosował Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki.