Realizacja projektu ZOJA REX-Archipelag

Do końca zbliża się realizacja projektu typowego ZOJA REX-Archipelag,
którego adaptację wraz z wszystkimi uzgodnieniami wykonywała pracownia
Thermoprojekt-Winogrodzki. Autorstwa naszego biura są również przyłącza
wody, kanalizacji, gazu i energetyczne, badania geologiczne, uzgodnienia,
warunki techniczne i mapa do celów projektowych, czyli komplet dokumentów do
pozwolenia na budowę. Mamy nadzieję, że nowi mieszkańcy bliźniaczych
budynków są zadowolenie z końcowego efektu. Nam się podoba.