Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Komendy Miejskej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Thermoprojekt zaprojektował termomodernizacje obiektu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przy ulicy Olsztyńskiej. Jacek Winogordzki był inspektorem nadzoru inwestorskiego. Otrzymaliśmy bardzo dobre referencje od inwestora. Z przyjemnością przyjęliśmy zlecenie na projekt i nadzór dla drugiego etapu inwestycji obejmującej  fotowoltaikę, zmiany w oświetleniu i ogrzewaniu budynku.