Budynki mieszkalne wielorodzinne

Na działce o pow. 7184,0 m2 zaprojektowano cztery dwukondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami socjalnymi: 3 usytuowane równolegle do osi ul. Odrzańskiej oraz 1 prostopadle. Łączna powierzchnia zabudowy projektowanej to 1650 m2. Powierzchnia użytkowa budynków to 2900 m2, kubatura łączna 10 800 m3.