Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne

Budownictwo jedno i wielorodzinne

Budownictwo jednorodzinne, to najbardziej ekonomiczna w polskich warunkach propozycja budowy powierzchni mieszkalnej. Szeroki zakres możliwości adaptacyjnych oznacza, że każdy Inwestor może ukształtować przestrzeń mieszkalną według swoich potrzeb. Oferujemy najnowocześniejsze i zyskujące na popularności rozwiązania w dziedzinie domów jednorodzinnych, takie jak domy pasywne oraz domy modułowe. Realizujemy również projekty budownictwa wielorodzinnego.

Biuro projektowe Thermoprojekt Jacek Winogrodzki oferuje pełną obsługę procesu inwestycyjnego – począwszy od pierwszych konsultacji, przez wszystkie fazy projektowania i prowadzenia nadzoru budowy, po oddanie obiektu do użytkowania. Częsta współpraca oraz obecność w urzędach administracji samorządowej oraz państwowej, a także znajomość zmieniających się nieustannie przepisów, pozwalają nam na sprawne przebrnięcie przez wszelkie procedury urzędowe związane z procesem budowlanym, odciążając Inwestora z natłoku obowiązków.

.
Adaptacje projektów gotowych

Zajmujemy się przystosowaniem projektów gotowych zgodnie potrzebami Klientów, dostosowując projekt jednocześnie do wymogów prawa budowlanego oraz specyfiki wybranej nieruchomości. Współpracujemy z grupą kilkuset ogólnopolskich firm oferujących projekty gotowe, takimi jak Murator, Archon, Archeton, Z 500, MTM Styl, Pro Arte, Dobre Domy, Domy z Wizją, Archipelag oraz wieloma innymi, dzięki czemu Klient ma całkowitą dowolność wyboru. Pomagamy w doborze projektów gotowych w trakcie indywidualnych konsultacji, analizując każdy wybór pod kątem m.in. możliwości adaptacyjnych na wybranej nieruchomości. Istnieje również możliwość zakupu projektu gotowego bezpośrednio od danej firmy lub projektanta, który z przyjemnością zaadaptujemy zgodnie z Państwa potrzebami.

.
Projekty indywidualne

W przypadku braku projektu gotowego odpowiadającego życzeniom Inwestora lub w braku możliwości dopasowania projektu gotowego do posiadanej nieruchomości, wykonujemy projekty indywidualne wraz z pełną dokumentacją wielobranżową. Współpracujemy z architektami, którzy po przeprowadzeniu konsultacji zaprojektują dom jednorodzinny indywidualnie skrojony na miarę Klienta. Proces ten będzie jednak bardziej kosztowny i dłuższy niż w przypadku adaptacji projektu gotowego.

.
Rozbudowy i nadbudowy

W celu poprawy funkcjonalności, zwiększenia powierzchni użytkowej czy chęci wprowadzenia zmian w istniejących obiektach, na życzenie Inwestorów wykonujemy projekty rozbudowy, modyfikując już zrealizowane i istniejące obiekty. Procedura wykonania projektu w takich przypadkach jest podobna jak w przypadku wykonania projektu od podstaw. Po wstępnych konsultacjach wykonujemy koncepcję oraz wielobranżowe opracowanie. Klient po zakończeniu prac odbiera od nas uzyskane pozwolenie na budowę i gotowy projekt.

.
Legalizacje

Aby uniknąć nakazu rozbiórki danego obiektu, bądź innych kar administracyjnych, uczestniczymy w imieniu Klientów w procesie legalizacji samowoli budowlanej, czyli wybudowanych obiektów bez pozwolenia na budowę, uprzedniego zgłoszenia czy pomimo wniesionego przez odpowiedni urząd sprzeciwu. Pomagamy również w sytuacji braku lub zaginięcia dokumentacji technicznej obiektów. Posiadamy niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa oraz doświadczenie pozwalające na przejście wszelkich procedur w celu uzyskania pozytywnej decyzji organów administracji.

.
Pozostałe projekty

W naszej ofercie posiadamy także szereg gotowych projektów garaży jedno i dwustanowiskowych, budynków gospodarczych czy budynków mieszkalno-gospodarczych. Dla powyższych obiektów możliwe jest również wykonanie projektu indywidualnego.

Oferujemy również wykonawstwo projektów przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych czy gazowych. W sytuacji, gdy nie ma możliwości odprowadzania ścieków do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, oferujemy projekty bezodpływowych zbiorników na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonujemy także projekty drogowe na zjazdy do posesji z dróg publicznych oraz oferujemy projekty ogrodów w obrębie nieruchomości czy też terenów zielonych wokół posesji.