REWITALIZACJA WIEŻY CIŚNIEŃ

Kończymy prace projektowe nad kolejną rewitalizacją obiektu zabytkowego w Toruniu. Tym razem jest to zbudowana w końcu XIX wieku wieża ciśnień dawnego miasteczka poligonowego na 20 tys. żołnierzy.

Pierwotnie pompy zasilające zbiornik napędzane były za pomocą wiatraka, umieszczonego na dachu budynku. Po przebudowie i wyposażeniu wieży w dodatkowe zbiorniki, wiatrak zlikwidowano, a jego miejsce zajęła wieżyczka z zegarem.

Do końca lat 90. XX wieku obiekt znajdował się na terenie wojskowym, w którym to czasie budynek został bardzo zaniedbany. Teraz właścicielem jest miasto Toruń, które po wygranym przez naszą pracownię przetargu zleciło Thermoprojektowi prace projektowe. Praca  jest niezwykle interesująca, ale równie trudna i  skomplikowana. Na obecnym etapie prac mamy zatwierdzoną koncepcję modernizacji. Przewidujemy zakończenie prac projektowych pod koniec tego miesiąca.