Hala przemysłowo-magazynowa w Złejwsi

Prowadzimy nadzór inwestorski hali przemysłowo-magazynowej wraz z częścią
biurową i socjalną w Złejwsi Wielkiej pod Toruniem. Obiekt buduje firma
Jawor Sp. z o.o. Planowane oddania obiektu do użytkowania to listopad 2019.